Gøsselforeningen

.

Besøg os på Facebook

Gøsselskolen

Rytmisk Center
Vesterbrogade 107 E
1620 København V
33 22 59 84

Har du spørgsmål vedrørende det 3 årige kursus kontakt Sus Hauch 

Foreningen

Gøsselforeningen
Emdrupvej 153 st.mf.
2400 København NV

Kasserer

Inga Trans
ingatrans@privat.dk

Redaktionsgruppe

Pernille Germansen
pernillegermansen@gmail.com

Lars Ditlevsen
larsditlevsen@mail.dk