Gøsselforeningen

.

Besøg os på Facebook

Gøsselskolen

Vil du fordybe dig i Musik og bevægelsesleg med børn – så er Gøsselskolen en mulighed.

Gøsselskolens formål er at kvalificere deltagerne til at arbejde med musik og bevægelse med børn i alderen 0–9 år.

Kurset henvender sig primært til personer med en pædagogisk uddannelse og strækker sig over 2 år.

I sæsonen 2017/18 starter vi et nyt forløb – med kursusstart 28. august 2017.

Intromøde

Som optakt til Gøsselkurset afholdes et intromøde. Her orienteres om kursets indhold m.m.

For optagelse på det 2-årige kursusforløb er deltagelse i intromødet en forudsætning.

Intromødet finder sted på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107, Kbh. V. d. 12. juni kl. 19 – 21.

Tilmelding til Intromødet sker ved henvendelse til Rytmisk Center, tlf. 33 22 59 84 eller på mail rc@rytmiskcenter.dk.

Om Gøsselskolen

Gøsselskolens idegrundlag tager udgangspunkt i den bevægelsesmæssige og rytmiske udvikling med udgangspunkt i Astrid Gøssels arbejdsmetode. Arbejdsmetoden udviklede hun i samarbejde med komponist og musikpædagog Bernhard Christensen.

Kurset på Gøsselskolen er tilrettelagt som et forløb over 2 år, hvor der årligt undervises i 32/33 uger – á 3 lektioner – mandage fra kl. 15.30 – 18.15.

Kurset afholdes på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107, Kbh. V.

Hovedemnerne er – meget kort fortalt:

  • introduktion til Astrid Gøssel og Bernhard Christensen og deres arbejdsmetode
  • arbejde med egen bevægelsesmæssig og musikalsk kunnen og udtryk
  • gennemgang af og fordybelse i motorisk udvikling
  • gennemgang af og fordybelse i sansemotorisk udvikling
  • gennemgang af og fordybelse i musikalsk udvikling
  • arbejde med metodik for børn i alderen 0–9 år, bl.a. gennem arbejdet med musik- og bevægelsesleg
  • at tilegne sig musikalske – især rytmiske – færdigheder (primære instrumenter er trommer og percussion)
  • arbejde med egen krop, bevægelseslære, puls og rytme


Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb. At improvisere og eksperimentere er vigtige og gennemgående elementer i undervisningen.

Kontaktlærere på Gøsselskolen:

  • Sus Hauch Tlf: 22 32 15 38
  • Nina Foss Tlf: 48 18 72 73 / 61 66 91 40


Se endvidere her hos Rytmisk Center