Gøsselforeningen

.

Besøg os på Facebook

Foreningen

Musik- og bevægelseskultur efter Gøssel

I 1983 blev foreningen stiftet af tidligere studerende på Gøsselskolen med følgende formål:

Foreningens formål er at medvirke til udbredelsen og udviklingen af Gøsselgymnastikken som en bevægelsesform, en pædagogik og en arbejdsmetode samt sikre den fortsatte uddannelse.

Bliv medlem

Medlemmer får adgang til foreningens aktiviteter, som blandt andet er:

Gøsseltræf

Et årligt Træf en lørdag i november hvor vi har foredragsholdere, der inspirerer os med relevante emner indenfor musik og bevægelse

Workshops

Arrangeres ud fra emner der har medlemmernes interesse. For eksempel har vi afholdt ”Trommeworkshop” og ”Familieworkshop” ( målrettet børn i alderen 2 - 8 år ).

Nytårskur

I januar mødes vi og ønsker hinanden ”godt nytår”. Det sociale samvær er i fokus, suppleret med emner der giver os ny energi med sang, musik, bevægelse og afspænding.

Gøsselbrevet

Brevet udkommer fire gange årligt og orienterer om aktiviteter i foreningen, samt giver mulighed for debat, anmeldelser og artikler, som kan have medlemmernes interesse. Gøsselbrevet redigeres af en redaktionsgruppe og sendes elektronisk i januar, marts, juli og oktober.

Generalforsamling

I forbindelse med den årlige generalforsamling diskuteres foreningens aktiviteter og fremtidsplaner.

Indmeldelse

For indmeldelse kontakt foreningens kasserer Inga Trans: ingatrans@privat.dk

Alle med interesse for Musik- og bevægelseskultur efter Gøssel kan blive medlem.

Kontingentet er 200,00 kr. årligt, og indbetales til:

Reg.nr.
1551
Kontonr.
000 337 5722​

Vedtægter