Gøsselforeningen

.

Besøg os på Facebook

Musik- og bevægelseskultur efter Gøssel

En bevægelsesform

Med udgangspunkt i de grundlæggende bevægelsesmønstre eksperimenteres der med kroppen og bevægelserne. Målet er at opleve metoden med og gennem egen krop og integrere den i personligheden, samt at uddybe kendskabet til egen krop, oplevelse og udtryk.

En arbejdsmetode

Vi tager udgangspunkt i bevægelseslegen som metode. Gennem bevægelseslegen støttes barnet i sin sansemotoriske, motoriske og musikalske udvikling. Vi arbejder med at fastholde det skabende, det legende og improvisatoriske samtidig med at vi videreudvikler børnenes færdigheder.

En skole

Et 2 årigt kursus der henvender sig til alle med særlig interesse for musik- og bevægelseskultur med børn. Henvender sig primært til folk med en basisviden indenfor pædagogik og psykologi.

En forening

Foreningens formål er at medvirke til udbredelsen og udviklingen af Gøsselgymnastikken som en bevægelsesform, en pædagogik og en arbejdsmetode samt sikre den fortsatte uddannelse.